AZVÂRLITORUL DE VINĂ

AZVÂRLITORUL DE VINĂ

4240

 Editura Universul Juridic

Lucrarea Azvârlitorul de vină este a patra și cea mai recentă carte apărută în colecția COGITO, fiind precedată de Viața prin ochii unui avocat, Cugetările unui jurist și Reflecții și rime din pretoriu adunate.

Aceasta este o continuare, oarecum firească, a primelor trei din seria COGITO, probând promisiunea că am rămas loial domeniului extrajuridic, continuând să scriu eseuri, rime și cugetări.

Scrisul este pentru mine una dintre modalitățile de evadare din colivia profesională, în care am intrat de bună voie și nesilit de nimeni. A scrie altceva decât lucrări profesionale este una dintre pasiunile mele, care mă încarcă pozitiv și mă ajută, totodată, să-mi exercit cu plăcere profesia de avocat și cea de cadru didactic.

Deși n-am urmărit acest lucru, recitind textele mi-am dat seama că prezenta carte poartă amprenta pandemiei pricinuite de parșivul coronavirsus SARS – CoV-2, căci aproape întreg conținutul său a fost scris în vremea pandemiei. Astfel, în cuprinsul lucrării se găsesc eseuri precum: Impredictibilul lovește orbește, așa cum îi stă lui bine, Despre imunitate, impredictibilitate și coronavirusul SARS – COV -2 sau Diagnostic și tratament în vreme de criză.

Aduc la cunoștința cititorului că lucrarea este alcătuită din trei părți. Prima parte este destinată eseurilor, a doua este rezervată unor rime, iar ultima are în conținutul său cugetări (maxime, aforisme, proverbe, adagii).

 

Mihai Adrian Hotca 

 

Seria COGITO cuprinde 4 cărți scrise de Mihai Adrian Hotca, respectiv:

  • Viața prin ochii unui avocat;
  • Cugetările unui jurist;
  • Reflecții și epigrame din pretoriu adunate;
  • Azvârlitorul de vină.

Prima carte cuprinde – Viața prin ochii unui avocat o colecție de eseuri scrise, de către un avocat, despre teme vechi și noi importante ale societății, în scopul evadării episodice din cutia socio‑profe­sională specifică, pentru a observa şi analiza lumea în plenitudinea ei. Cititorii vor găsi eseuri despre sistemul ticăloşit, statul paralel, modestie, empatie, incom­petenţă, liber‑arbitru, temperament, caracter şi despre multe alte subiecte abordate, în principal, din perspectiva omului ata­şat de societatea din care face parte şi, totodată, ca fructe oprite sau exotice faţă de me­niul oferit de profesia de jurist.

 

A doua carte – Cugetările unui jurist are două părți. Prima parte este destinată unor noi eseuri despre subiecte interesante ce frământă societatea postmodernă, iar a doua reunește aforisme, cugetări și adagii ce aparțin autorului sau unor mari gânditori. Această carte este dovada că autorul a continuat să acorde timp de reflecție ambelor personaje, adică atât juristului, cât și nejuristului, chiar dacă în mod disproporționat (în favoarea primului), având credința că cel care exercită profesia într-o manieră în care aceasta este mai degrabă echivalentă unui hobby și-a greșit vocația.

A treia carte – Reflecții și epigrame din pretoriu adunate întregește seria COGITO. Prima parte a lucrării – intitulată REFLECȚII – completează opiniile exprimate în precedentele două ale seriei. Această parte analizează puncte de vedere despre subiecte importante sau actuale relevante. Inter alia, sunt abordate teme, precum: Novicele și specialistul; Eroii, gloria și uitarea învinșilor sau anonimilor; Suntem suma relațiilor noastre; Conștiința și inteligența artificială; Partidele politice – organizații anacronice; Culegătorii de scame; Considerații despre limbajul trupului; Suntem ceea ce gândim; Avalanșa informațiilor ș.a. Cea de-a doua parte a cărții – denumită RIME DIN PRETORIU ADUNATE – este destinată unor texte rimate prin care am încercat să pun în lumină anumite cusururi sau virtuți umane ori să surprind în forme neconvenționale teze și aspecte din societate. Acestea au fost inspirate fie de protagoniști ai pretoriului (sălilor de judecată), de alți participanți la actul de justiție ori de întâmplări aflate în mai mare sau mai mică legătură cu fenomenul juridic. Dintre titlurile epigramelor, cu caracter de exemplu, menționăm: Justiția; Avocatul; Procurorul; Grefierul; Ciolanul puterii; Pantofii; Scuza și acuza; Tu ce faci pentru țară?; Democrația și dictatura etc.

A patra carte din seria COGITO este cea de față.