REFLECȚII ȘI RIME DIN PRETORIU ADUNATE

REFLECȚII ȘI RIME DIN PRETORIU ADUNATE

4254

Editura Universul Juridic

Reflecții și rime din pretoriu adunate este cea de-a treia carte din seria COGITO, alături de lucrările Viața prin ochii unui avocat și Cugetările unui jurist.

Prima parte a cărții – intitulată REFLECȚII – completează opiniile exprimate în precedentele două ale seriei. Această parte analizează puncte de vedere despre subiecte importante sau actuale relevante. Inter alia, sunt abordate teme, precum: Novicele și specialistul; Eroii, gloria și uitarea învinșilor sau anonimilor; Suntem suma relațiilor noastre; Conștiința și inteligența artificială; Partidele politice – organizații anacronice; Culegătorii de scame; Considerații despre limbajul trupului; Suntem ceea ce gândim; Avalanșa informațiilor ș.a. 

Cea de-a doua parte a cărții – denumită RIME DIN PRETORIU ADUNATE – este destinată unor texte rimate prin care am încercat să pun în lumină anumite cusururi sau virtuți umane ori să surprind în forme neconvenționale teze și aspecte din societate.

Acestea au fost inspirate fie de protagoniști ai pretoriului (sălilor de judecată), de alți participanți la actul de justiție ori de întâmplări aflate în mai mare sau mai mică legătură cu fenomenul juridic. Dintre titluri, cu caracter de exemplu, menționăm: Justiția; Avocatul; Procurorul; Grefierul; Ciolanul puterii; Pantofii; Scuza și acuza; Tu ce faci pentru țară?; Democrația și dictatura etc.

Îmi manifest nădejdea că această lucrare se va bucura măcar de succesul antecesoarelor două din grupul COGITO.

În final, vreau să transmit cititorilor salutul cordial al celui care se consideră un muritor aflat în slujba regelui (cititorul).

  

Să fim rezilienți la evenimente impredictibile negative!

Mihai Adrian Hotca