VIAŢA PRIN OCHII UNUI AVOCAT

VIAŢA PRIN OCHII UNUI AVOCAT

4070

 

Editura Universul Juridic

 

Mihai Adrian Hotca, autorul cărţii Viaţa prin ochii unui avocat, este profesor în domeniul drep­tului şi avocat de bară, în Baroul Bucureşti, calitate în care coordonează societatea de avocatură Hotca & Asociaţii.

Încă de la începutul anilor 2000, acesta a scris constant lucrări juridice în mai multe ra­muri ale Dreptului, dar în principal în domeniul Dreptului penal şi al Dreptului contravenţional.

Având o experienţă de peste 21 de ani atât în calitate de cadru didactic, cât şi în profesia de avocat, autorul a ajuns într‑o perioadă a carierei ce‑i permite să aibă o imagine de ansamblu asupra fenomenului juridic.

Confruntându‑se în fiecare zi cu problemele practice rezultate din cazurile pe care le are în lucru, Mihai Adrian Hotca a dobândit informaţii utile despre chestiunile legale întâlnite, împre­jurare ce constituie o premisă a experienţei sale profesionale. 

Autorul este dedicat ideii că oricine exercită o profesie, deţine o funcţie ori practică o meserie sau orice altă ocupaţie are nevoie de momente de evadare din lumea profesională, pentru a observa şi analiza obiectiv lumea în care trăim.

Am avut plăcuta şi onoranta ocazie de a face prima lectură a manuscrisului acestei cărţi şi am constatat faptul că autorul abordează teme ex­trin­seci domeniului Dreptului, fără însă a abandona niciun moment constantele acestuia, exa­minând subiecte importante din filosofie, etică, psihologie, politică, comunicare, istorie, futu­rologie etc.

Iată câteva subiecte care îşi găsesc un bine­meritat loc în carte: Despre ABC‑ul vieţii; Ieşirea omului din cutia socială; Pretextul şi motivul; Incom­petenţa şi prostia; Efectul contagios al fap­telor bune şi faptelor rele; Prezentul permanent; Să nu tragem în întreprinzători; Măreţia lucrurilor simple ş.a.

Atrage atenţia în mod semnificativ maniera originală prin care autorul stabileşte, aproape la fiecare capitol şi secţiune ale lucrării, coordonatele acestora prin invocarea unor cugetări şi aforisme celebre, aparţinând unor personalităţi însemnate ale culturii universale, precum Confucius (sau Kong Fu Zi), Friedrich Wilhelm Nietzsche, Albert Einstein, Winston Churchill ş.a.; deopotrivă, pro­fesorul Mihai Adrian Hotca se referă la ziceri populare în acord cu temele abordate ori foloseşte propriile cugetări pentru a susţine mai bine conţinutul ideatic al textului.

Plecând de la ceea ce a trăit direct (ex propriis sensibus), bazându‑se pe cultura sa generală remarcabilă şi pe o bibliografie atent şi inspirat aleasă, autorul abordează şi prezintă idei, opinii, gânduri, sentimente şi chiar trăiri privitoare la anumite aspecte fundamentale ale vieţii omului.

Astfel, profesorul Mihai Adrian Hotca îmbo­găţeşte colecţia Eseuri a Editurii Universul Juridic cu o nouă lucrare valoroasă, iar coordo­natorului acesteia nu‑i mai rămâne decât să‑l felicite pe autor pentru modul aparte în care şi‑a exercitat dreptul la libertatea de creaţie. Excelsior, domnule profesor!

 Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu

Coordonator al colecţiei Eseuri

   
Argument la prima ediție

Fidel ideii că omul, în general, dar mai ales cel care exercită o profesie, deţine o funcţie ori practică o meserie sau orice altă ocupaţie, are nevoie din când în când de un repaus sabatic, în scopul evadării temporare din cutia socio‑profe­sională specifică, pentru a observa şi analiza lumea în plenitudinea ei, între coperţile acestei cărţi abordez câteva subiecte care mi s‑au părut interesante, dar care pot fi considerate de alţii ba­nale sau neînsemnate, şi care au fost, pro­babil, tratate la un nivel superior celui din pre­zenta lucrare.

Aşa am început să las, din când în când, pen­tru perioade relativ scurte, preocupările de natură strict juridică şi să scriu despre sistemul ticăloşit, statul paralel, modestie, empatie, incom­petenţă, liber‑arbitru, temperament, caracter şi despre multe alte subiecte care pentru mine sunt relevante, în principal, din perspectiva omului ata­şat de societatea din care face parte şi, în sub­­­sidiar, ca fructe oprite sau exotice faţă de me­niul oferit de profesia de jurist.

Într‑o zi, pur şi simplu m‑am întrebat: De ce să nu‑mi exprim propriile puncte de vedere sau, dacă sunt de acord cu cele deja exprimate, de ce să nu ader la opiniile altora şi, eventual, să mai adaug câte ceva, în ceea ce priveşte anumite teme din agenda omului secolului al XXI‑lea?

Ca slujitor de peste 20 de ani atât al profesiei de avocat, cât şi al celei de profesor am avut pri­lejul să întâlnesc oameni din toate sferele socie­tăţii. În aceşti ani, am interacţionat cu oameni tineri (mai ales cu studenţii mei), oameni politici, oameni bogaţi, oameni săraci, oameni inteligenţi, oameni limitaţi din punct de vedere intelectual, escroci, oameni cinstiţi, oameni modeşti, oameni aroganţi, oameni curajoşi, oameni fricoşi etc. Aceste contacte mi‑au oferit ocazia să observ di­verse tipuri de personalitate umană, să văd cali­tăţi ori defecte ale omului, să mă confrunt cu probleme de naturi diverse, să remarc aspecte po­zitive, să observ lucruri neplăcute sau să iden­tific soluţii.

Plecând de la constatările ex propriis sensibus şi luând în considerare bruma de cultură gene­rală pe care cred că o am, în rândurile acestei lucrări am consemnat idei, opinii, gânduri, senti­mente şi chiar trăiri privitoare la anumite aspecte esenţiale sau chiar neesenţiale ale vieţii omului.

Mai pe scurt, aceasta este Viaţa prin ochii unui avocat.

 Autorul

 Argument la a doua ediție

 

Am constatat cu  deosebită bucurie faptul că prima ediție a cărții Viața prin ochii unui avocat s-a epuizat la un an de la apariția acesteia pe piață, cu toate că a fost publicată într-un tiraj foarte generos pentru o astfel de lucrare.

 Această situație  m-a obligat moral să mă gândesc la o nouă ediție. Pentru a fi cât mai ancorată în actualitate și în scopul valorificării unor lucrări apărute după lansarea primei ediții, am considerat că ar fi utile pentru cititori revizuirea și adăugirea cărții.

 Astfel, unele părți ale textului său au fost reformulate,  conținutul acestuia a fost îmbogățit cu subiecte noi,  iar unele dintre temele vechi au fost completate. Întregirea acestora s-a făcut în două modalități, respectiv prin rescrierea anumitor pasaje erodate de timp și prin completarea propriu-zisă a unor subiecte.

 Ca un element particular, în partea introductivă a unor subiecte am introdus epigrame, cu scopul de a surprinde în altă modalitate substanța temelor abordate sau pentru a oferi cititorului alte perspective asupra acestora.

 Cu speranța că noua ediție va stârni cel puțin același interes, pe care l-a trezit precedenta, le doresc cititorilor  lectură plăcută.

 Autorul